Scroll Top
ul. K. Miarki 55, 44-203 Rybnik
Nasza oferta
W CZYM JESTEŚMY NAJLEPSI
roboty ziemne
1
specjaliści w swojej BRANŻY

Oferujemy Państwu wykonanie wszelkiego rodzaju robót budowlanych. Specjalizujemy się w wykonawstwie robót ziemnych, wyburzeniowych, drogowych oraz instalacyjnych. Działamy na rynku od ponad 30 lat. W tym czasie wykonaliśmy szereg inwestycji oraz zdobyliśmy duże doświadczenie. Nasze atuty to terminowość, fachowość oraz wysoką jakoś wykonanych prac. Posiadamy niezbędny sprzęt do wykonywania robót ziemnych oraz wysoce wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą.

Kompleksowe wykonanie zagospodarowania terenu

Kompleksowe wykonanie zagospodarowania terenu

Budowa sieci zewnętrznych wod-kan-gaz

Budowa sieci zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych

Budowa oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

Budowa oczyszczalni ścieków oraz przepompowni

Budowa dróg, placów i parkingów

Budowa dróg, placów, parkingów

Roboty ziemne

Roboty ziemne

Wykopy linowe szerokoprzestrzenne

Wykopy liniowe i szerokoprzestrzenne

Wymiany gruntu

Wymiany gruntu

Makroniwelacje terenu

Makroniwelacje terenu

Rozbiórki i wyburzenia obiektów budowlanych

Rozbiórki i wyburzenia obiektów budowlanych

Wykonywanie nasypów

Wykonywanie nasypów

Stabilizacje gruntu

Stabilizacje gruntu

Rekultywacje terenu

Rekultywacje terenu

Transport urobku

Transport urobku

Sprzedaż oraz transport kruszyw

Sprzedaż oraz transport kruszyw

Recykling gruzu

Recykling gruzu

Wykonywanie podbudowy

Wykonywanie podbudowy

Niwelacje terenu

Niwelacje terenu

Przygotowanie terenu pod budowę

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty ziemne w gruncie skalistym

Roboty ziemne w gruncie skalistym

Prace rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe

Transport ponadgabarytowy

Transport ponadgabarytowy

Wynajem maszyn budowlanych

Wynajem maszyn budowlanych